Paven vil endre Fader vår

Pave Frans vil endre ordlyden i Fader vår, fordi han mener dagens tekst antyder at Gud kan lede oss «inn i fristelse»....

4 Publicerad av - ABC Nyheter - nyheter - 2017.12.08. 02:00
Share |