”Miljardinvesteringar hotas av importerad biogas”

DEBATT. Åtskilliga miljoner svenska skattekronor går åt till att stödja importerad biogas, som redan har fått subventioner i tillverkningslandet. Den skeva konkurrensen sätter hård press på de svenska biogasproducenterna, skriver Caroline Steinwig, Avfall Sverige....

6 Publicerad av - NyTeknik - Senaste nytt - 2017.11.15. 07:04
Share |