Her skal sand erstatte salt

En rekke fylkesveier med lav trafikk blir fra denne vinteren ikke saltet i Rogaland. Her kan du se hvilke....

9 Publicerad av - Avisen Agder - 2017.11.15. 07:39
Share |