Afviser flygtninge: Nu lægger EU sag an

Tre lande, der nægter at tage imod EU's kvoteflygtninge, får nu deres sag for EU-Domstolen...

4 Publicerad av - ekstrabladet - 2017.12.07. 11:43
Share |